Info en Tips . . .


Inhoud:


Brochure(pdf)

Laatste update: 04 september 2023

Deze rubriek bevat informatie en tips voor de gebruikers van het
 Optieanalyse programma OPTIEMAAT-W.
De inhoud hiervan zal op regelmatige basis worden aangepast.


Het aanpassen van onze programma's, ook aan de inzichten en wensen van onze gebruikers, is voor ons een vanzelfsprekendheid en continue bezigheid!


 • ALGEMEEN:
  De inhoud van deze rubriek richt zich op het verstrekken van informatie met betrekking tot vragen en/of problemen van incidentele aard.

  (terug naar inhoud)

  De
  Helpfunctie in het programma <Hoofdmenu><Help><Help!><Inhoud> behandelt, in het hoofdstuk "Vragen en Antwoorden", vragen die wij in het verleden door gebruikers kregen voorgelegd over onderwerpen van meer structurele aard.
  In gevallen waar zaken elkaar overlappen, wordt naar de helpfunctie verwezen.

  Ter wille van de overzichtelijkheid, is de inhoud opgedeeld in de hoofdstukken
  INFO en TIPS.

  Veel informatie in deze rubriek is afkomstig van gebruikers van OPTIEMAAT, waarvoor onze dank
  .

  TIP#1: Heeft u een vraag of probleem? Raadpleeg altijd eerst de Helpfunctie-Index! <Hoofdmenu><Help><Help!><Index>[Zoekwoord] of Vragen en Antwoorden.

 • INFO: ALGEMEEN
  Euronext Indices:
  AEX-Index:
  De weegfactoren van de AEX-index zijn gewijzigd!
  Dit heeft consequenties voor de theoretische optiewaarderingsberekeningen van de AEX opties 
  in zake het verdisconteren van de geplande dividenden van alle fondsen in het 'mandje'.
  Ook berekent het programma op basis van de weegfactoren de 'schaduwwaarde' van de 
  AEX-index. Deze kan aan de onderzijde van de Koersmonitor worden weergegeven.

  - Service Abonnement houders: U kunt een update van de Aex weegfactoren downloaden via:
    Hoofdmenu:<Help><Updates en Info><Indices> f klik hier
  - Alle andere gebruikers: U kunt handmatig de weegfactoren aanpassen via:
    Hoofdmenu:<Instellingen><Indices>[Aex]<Openen>

  (terug naar inhoud)

  -
  AEX-Index:
  Samenstelling en weegfactoren:

  Fonds Gewicht
  ABN 35,8535
  ADY 1,9093
  AGN 136,7758
  AH 83,0193
  AKZ 14,2014
  ASL 31,0615
  ASM 3,6223
  ASR 10,2376
  BES 5,7384
  DSM 12,5939
  EXO 18,5800
  HEI 18,6978
  IMD 4,6247
  ING 315,5080
  KPN 272,8595
  MT 38,2427
  NN 23,2172
  PHI 72,9600
  PRX 25,2399
  RD 557,8671
  REN 156,4982
  RND 10,4502
  UMG 7,6244
  UN 194,9744
  WKL 21,3040

  20-03-2023

  (terug naar inhoud)

  AMX-Index:
  De samenstelling van de AMX-index is gewijzigd!
  Dit heeft consequenties voor de theoretische optiewaarderingsberekeningen van de AMX opties ter zake van het 'meenemen' van de geplande dividenden van alle fondsen in het 'mandje'.
  De samenstelling van de AMX bestaat ook uit enkele 'niet optiefondsen'. Hierdoor is het programma niet in staat om op basis van de weegfactoren de 'schaduwwaarde' van de AMX-index nauwkeurig te berekenen. Deze bevindt zich aan de onderzijden van de Koersmonitor, .
  - Service Abonnement houders: U kunt een update van de Amx weegfactoren downloaden via:
    Hoofdmenu:<Help><Updates en Info><Indices> f klik hier
  - Alle andere gebruikers: U kunt handmatig de weegfactoren aanpassen via:
    Hoofdmenu:<Instellingen><Indices>[Amx]<Openen>

  -  AMX-Index: Samenstelling* en weegfactoren:

  Fonds Gewicht
  AAI 195,3011
  AFA 43,3300
  ALF 42,7720
  ALLFG* 1292,6288
  AMG 47,9251
  AP 165,0159
  ARC 143,0586
  BFT 87,4860
  CSM (Corbion) 113,6490
  CTP 218,8881
  ECM 107,0521
  FLW 64,1666
  FUR 189,5221
  GLS 82,7719
  INPST 882,4428
  JDE (JDE Peet'NV) 15,4340
  LANS* (v.Lanschot) 59,1960
  OCI 142,0369
  PLT (Signify) 139,6952
  RCU (Fagron) 121,5514
  SBM 262,5964
  TKG 79,1625
  TKW 416,9101
  VPK 96,2965
  WDP(be)  259,2196

  * Dit is geen optiefonds! (Wl nodig voor de juiste berekening van de 'schaduwwaarde' van de AMX-index)
  04-09-2023

  (terug naar inhoud)

  Optiestrategien
  Welke optiestrategien bestaan er, hoe zijn ze samengesteld, op welke (onderliggende)koersverwachting zijn ze van toepassing en wat zijn de eigenschappen?
  De LIFFE ('Londense' optie/future beurs) heeft dit, in 'LIFFE Options - a guide to trading strategies' ,
  voor een groot aantal strategien op een rij gezet. Zeer informatief.
  U kunt deze brochure (pdf formaat) downloaden via de onderstaande link: 
  https://www.foxware.nl/update/107297.pdf

  18-10-2012

  Fondssymbolen, wijzigingen door dataleveranciers
  Helaas komt het voor dat sommige dataleveranciers, tussentijds en onaangekondigd, symbolen van fondsen wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat Optiemaat deze fondsen niet meer herkent en hiervoor de (beurs)koersen niet meer ophaalt.
  U merkt dit aan het feit dat f: 1) in de koersmonitor de onderliggende koers niet meer wordt geactualiseerd n/f 2) in het optieanalysescherm steeds de 'oude' optieprijzen worden weergegeven. In geval 1) is het onderliggende waarde symbool gewijzigd en 2) het optiesymbool!
  Zie: Fondssymbolen aanpassen.

  Handleiding Optiemaat
  Service Abonnement houders kunnen nmalig, op verzoek, een update van de handleiding gratis toegezonden krijgen. Stuur een e-mail naar handleiding@foxware.nl.
  U kunt de handleiding ook downloaden van de pagina Update Service en zlf afdrukken met de Adobe Acrobat Reader.
  De Adobe Acrobat Reader kan iedereen gratis downloaden bij
  07-01-2004

  (terug naar inhoud)


 • INFO: OPTIEMAAT
  'Nieuwe' Optieklassen:
  * Aanduiding dat op dit fonds geen opties worden genoteerd! 
     (Onderliggende koers is echter wl nodig voor Optiemaat om de correcte 'schaduwwaarde' 
       van de AEX- en/of AMX-index te kunnen berekenen...)

  DSFIR ('vervanging' van DSM)
  Service Abonnementhouders:
  (Verwijder eerst het fonds DSM!)
  Klik hier voor het installeren van het fonds DSFIR
  01-06-2023

  *LANS (van LANSCHOT KEMPEN)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds LANS
  20-03-2023

  *ALLFG (ALLFUNDS)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ALLFG
  20-03-2023

  INPST (INPOST S.A)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds INPST
  09-02-2023

  CTP (CTP N.V.)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds
  CTP
  09-02-2023

  EXO (EXOR N.V.)
  Dit fonds wordt is aan de AEX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds EXO
  09-02-2023

  UMG (Universal Music Group)
  Dit fonds wordt op 20 december 2021 aan de AEX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds UMG
  20-12-2021


  JDE (JDE Peet's NV)
  Dit fonds wordt op 22 maart 2021 aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds JDE
  22-03-2021

  ALF (Alfen NV)
  Dit fonds wordt op 22 maart 2021 aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ALF
  22-03-2021


  PHA (Pharming Group)
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds PHA

  PRX (Prosus NV)
  Dit fonds is per 24-12-2019 aan de AEX-index toegevoegd en
  er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds PRX.
  30-12-2019

  RCU (Fagron)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds RCU.
  30-12-2019


  WDP
  (Warehouses DP)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd
  en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds WDP.
  30-12-2019


  ECM
  (Eurocommercial Properties)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ECM.
  30-12-2019

  (terug naar inhoud)

  BFT (Basic-Fit)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd. 
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds BFT.
  30-12-2019

  ADY (Adyen NV)
  Dit fonds is aan de AEX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ADY.
  18-03-2019


  TKW
  (Takeaway.com)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds TKW.
  11-04-2019


  *
  ITR
  (Intertrust)
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ITR.
  11-04-2019


  FLW
  (FlowTraders NV)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds FLW.
  09-11-2018

  ASR
  (ASR Nederland)
  Sinds 20 juni 2016 is dit fonds aan de AEX-index toegevoegd en er zijn 
  opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ASR.
  17-12-2017

  (terug naar inhoud)

  GLS
  (Galpagos)
  Ingaande 22 maart 2021 is dit fonds aan de AMX-index toegevoegd en er zijn 
  opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds GLS.
  21-06-2016

  PLT (Signify)
  Ingaande 22 maart 2021 is dit fonds aan de AEX-Index toegevoegd en er zijn 
  opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds PLT.
  20-03-2023


  ABN
  (ABN Amro group)
  Sinds
  20 maart 2023 is dit fonds aan de AEX-index toegevoegd en er zijn 
  opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders:
  Klik hier voor het installeren van het fonds ABN (inclusief weekopties!).
  23-05-2016


  IMD
  (IMCD Group NV)
  Sinds 
  eind juli 2015 is dit fonds aan de AEX-index toegevoegd en er zijn 
  opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds IMD.
  18-08-2015

  GVN
  (GrandVision)
  Dit fonds is aan de AMX-index toegevoegd en er zijn opties op genoteerd.

  Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds GVN.
  13-07-2015

  NN
  (NN Group NV)
  Sinds
  23 maart 2015 is dit fonds aan de AEX-index toegevoegd en er zijn 
  opties op genoteerd.
  Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds NN.
  23-03-2015

  (terug naar inhoud)

  ETF's. (Exchange-Traded Funds)
  Sinds 13 januari 2015 worden er op de Euronext op 6 indexfondsen (tracker)opties** genoteerd. 
  Het betreft de navolgende optieklassen**.

  Optiesymbool:

  ETF:

  IEM iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF
  EUE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF
  IME iShares MSCI Europe UCITS ETF
  ISS iShares S&P 500 UCITS ETF
  IWR iShares MSCI World UCITS ETF
  IJP iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF

  **  - Betreffende opties zijn aandelenopties met "American style", dus kunnen op elk moment
           t/m de expiratiedatum worden uitgeoefend!
        -  Settlement is in aandelen van de onderliggende waarde (dus GEEN cash)!.

  *
  **   Voor Service Abonnementhouders:
           - Klik op het Optiesymbool om betreffend fonds te downloaden/installeren.
           - Klik hier om alle 6 fondsen te downloaden/installeren.

  02-02-2015

  (terug naar inhoud)

  'Spotlight Optieklassen':
  Sinds medio 2014 worden er op de Euronext, op 'aandacht trekkende' onderliggende waarden,
  'tijdelijk' opties genoteerd. De optieseries hebben een korte looptijd van 1, 2 en/of 3 maanden.

  Momenteel betreft het de navolgende optieklassen:

  ACC
  (Accell Group NV)
  - Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds ACC.
  ALT (Altice SA)
  - Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds ALT.
    (
  Sinds 2 januari 2015 maakt Altice deel uit van de AEX-Index!)
  BES (BE Semiconductor Industries NV)
  - Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds BES.
  SLG (Sligro Food Group NV)
  - Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van het fonds SLG.

  ALLE 'SPOTLIGHT FONDSEN'
  - Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van alle bovenstaande fondsen.

  Andere Optiemaatgebruikers: Klik hier voor tips over het invoeren van een nieuw fonds.
  02-12-2015

  Nieuwe Programmaversie 1.59
  Deze versie bevat technische correcties, uitbreidingen en nieuwe functionaliteit.
  (Zie ook: leesmij.txt)

  (terug naar inhoud)

  - NIEUW:
    Venster(s) kopiren:
    Met <Alt+C> kunt u van elk venster in het programma een (tijdelijke) 'passieve kopie' maken.
    Hierdoor blijft bijvoorbeeld de inhoud van een 'modal' venster zichtbaar, k nadat u het 
    origineel heeft afgesloten.
    Voorbeeld: Het Log-/Transactieboek.

  - UITBREIDINGEN:
    Weekopties op aandelen.
   
  M.i.v. 31 januari 2014 heeft de Euronext de weekopties op aandelen uitgebreid met onderstaande
    28 nieuwe optieklassen:

  AH (Ahold)   1AH 2AH 4AH 5AH
  AKZ (Akzo Nobel) 1AK 2AK 4AK 5AK
  ASL (ASML) 1AS 2AS 4AS 5AS
  DSM (DSM)  1DS 2DS 4DS 5DS
  HEI (Heineken)  1HE 2HE 4HE 5HE
  SBM (SBM Offshore) 1SB 2SB 4SB 5SB
  UN (Unilever) 1UN 2UN 4UN 5UN

  - Service Abonnementhouders: Klik hier voor het installeren van alle 28 bovenstaande weekoptie fondsen.

  'MiniOpties' op de AEX-index:

     Recent heeft de Euronext nieuwe (maand)opties op de AEX-index gentroduceerd met een 
     handelseenheid van 10 opties.
     Het betreft de optieklasse MOA en de bijbehorend Future MFA, met een handelseenheid van 20.

  (terug naar inhoud)

     OAS(Optieanalysescherm):
      . 'Probability kader':
        Horizontale scheidingslijnen tussen de optiecellen(strikes) markeren het gebied tussen de
        actuele onderliggende koers +/- de eerste- f tweede standaarddeviatie van de waarschijnlijke
        onderliggende  koersdistributie, gebaseerd op de volatility n looptijd.
        Zie ook bij P&L-venster.
        Activeren: PopUp-menu:<'Probability'kader>
     . Grafiek intra-day IV ontwikkeling:
       Het maximaal aantal dagen is uitgebreid van 5 naar 10.
       Button: <IVol>
      
     P&L(Opbrengstcurve)-venster:
     . Horizontale staafgrafiek(en) langs de X-as:
       Deze tonen het bereik van het gebied tussen de actuele onderliggende koers +/- en de eerste-
       en tweede standaarddeviatie, gebaseerd op de volatility n looptijd tot de (ingestelde) simulatedatum.
       Zie ook bij OAS.
     . Prob%:
       In de statusbalk onderaan het venster wordt het kanspercentage weergegeven dat de 
       onderliggende koers, op een bepaald punt van de curve, de betreffende waarde zou kunnen bereiken.
       (De berekende steun- en weerstandlijnen geven, statistisch gezien, een nauwkeuriger beeld.
        De berekening hiervan houdt ook rekening met trendmatigheden in het koersgedrag!)
     . Distributiecurve:
       Verticale lijnen op de plaats van de eerste- n tweede standaarddeviatie. 

     Portefeuille:
     (Her)openlijst:
     Via een submenu is er nu een keuzemogelijkheid om alleen het OAS te openen.
     Hoofdmenu:<Portefeuille><HerOpenen>[Naam]<OAS>

     Bestandskeuzevenster:
     Bestanden kunnen nu ook worden verwijderd.
     Button: <Verwijderen>.

  (terug naar inhoud)

  INSTALLEREN: nieuwe programmaversie, nieuwe (week)optieklassen:
    Service Abonnementhouders kunnen de nieuwe programmaversie downloaden:
    1) Hoofdmenu: <Help><Updates en Info><Programma>
        (Bestand 'Uitvoeren/Openen', dus NIET opslaan!)
                            f
       1a)
       
  . Optiemaat afsluiten.
        .  Klik hier, voor het downloaden van de programma-update.

    2) . Klik hier voor het installeren van de nieuwe weekoptieklassen 1AH t/m 5UN, 
          de minioptieklasse MOA en future MFA en de 'looptijdverruiming' voor alle weekoptieklassen.
          (Bestand 'Uitvoeren/Openen', dus NIET opslaan!)
        . In het OAS van het betreffende aandeel (AH, AKZ, ASL, DSM, HEI, SBM en UN):
           <"I"-Button(Fondsparameters)><Strikes/Expir>[Aanvinken: 'Weekopties']

  UPGRADEN:
    Alle andere, geregistreerde, gebruikers van Optiemaat kunnen hun huidige versie upgraden.
    Neem telefonisch, of per e-mail, contact met ons op omtrent de voorwaarden.
    21-02
  -2014

  Weekopties: (aanpassing looptijdverruiming)
  Attentie: Inbegrepen in nieuwe weekoptieklassen van de nieuwe versie 1.59! 
  Met ingang van 25 oktober 2013 zal de handel in weekopties op aandelen n de AEX-index
  met n week worden verruimd. Weekopties worden dan 2 weken, in plaats van 1 week,
  vr expiratie gentroduceerd.
  Dit betekent dat, vanaf 25 oktober 2013, de weekopties altijd 2 weken verhandelbaar zijn!

  De wijziging heeft betrekking op onderstaande fondsen (optieklassen): 
  AEX-Index: AX1, AX2, AX4, AX5.
  Aandelen:    1AG, 2AG, 4AG, 5AG, 1IN, 2IN, 4IN, 5IN, 1KP, 2KP, 4KP, 5KP, 
                     1MT, 2MT, 4MT, 5MT, 1PH, 2PH, 4PH, 5PH, 1RD, 2RD, 4RD, 5RD.

  (terug naar inhoud)

  Wat moet u doen?
  Attentie: Breng de wijzigingen niet eerder aan dan 25 oktober 2013 (v.b.)!
  Service Abonnementhouders:
  1) Optiemaat afsluiten.
  2) Klik hier voor het downloaden van een programma-update.
  3) Klik hier voor het aanpassen van alle fondsen.
  3.a) U kunt de fondsen ook 'handmatig' aanpassen:
         Wijzig voor alle betreffende fondsen de 'looptijd' via:
         Hoofdmenu:<Fonds><Fonds parameters>[Fondsnaam]<Strikes en Expir>
         Bij 'Periodieke series:' Stel 'Looptijd' in op 15 dagen.
         Zie, als voorbeeld, onderstaande afbeelding voor de Ax2. 
        
  25-10-2013

  (terug naar inhoud)

Windows-Vista/-7/-8/-10
- Titelbalk tekst:
Bij gebruik van 'Aero Theme' kan, onder bepaalde omstandigheden, de tekst in de 'Titelbalk'
(blauwe balk boven een venster) niet correct worden weergegeven. In dat geval moet u
de Windows-Vista/-7/-8/-10 instellingen aanpassen:
 . Windows-Vista:
   <R-Muisklik, 'ergens' op uw bureaublad><'Aan persoonlijke voorkeur aanpassen'>
   <'Kleur- en vormgeving van  vensters'>
   <'Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer   kleuropties'>
      Bij kleurenschema: 'Windows Vista Basic' instellen.
    13-06-2007
 . Windows-7:
   <R-Muisklik 'ergens' op uw bureaublad><'Aan persoonlijke voorkeur aanpassen'>
   Bij 'Basisthema's met hoog contrast': 'Windows -7 Basic' f  'Windows-klassiek' instellen.
   31-10-2012
 
. Windows-8/-8.1:
  
Niet van toepassing.
 
. Windows-10:
   
<R-Muisklik op uw bureaublad><'Aan persoonlijke voorkeur aanpassen'>
    <'Thema's'><Thema-instellingen>: Een 'Windows-standaardthema' instellen.
    <'Kleuren'>:
       - 'Automatisch een accentkleur uit mijn achtergrond selecteren': <UIT>
       - Kies uw accentkleur.
       - 'Kleur op taakbalk, titelbalk, in Start en Actiecentrum weergeven': <AAN>
    Helaas is het, afhankelijk van uw Windows-10 update-status, niet altijd mogelijk om de
    (focus)kleur van de 'Titelbalk' in te stellen. In dat geval wordt deze gelijk aan de
    achtergrondkleur van het venster. Hierdoor is het vaak lastig, om in de praktijk,
    te beoordelen welk venster 'actief' is...
    07-01-2017 

(terug naar inhoud)

- Gebruikersaccountbeheer (UAC: User Account Control)
Voor het correct functioneren van de communicatieprogramma's van dataleveranciers is het
noodzakelijk Gebruikersaccountbeheer UIT te zetten:
 . Windows-Vista:
   <Windows Start><Configuratiescherm><'Gebruikersaccounts'><'Gebruikersaccounts'>
   <'Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen'>[UAC UITvinken]
    13-06-2007
 
 . Windows-7:
   <Windows Start><Configuratiescherm><'Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht'>
   <'Gebruikersaccounts'>
   <'Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen'>
   Plaats de schuifregelaar in de onderste stand: 'Nooit een melding weergeven'.

. Windows-8/-10:

   <R-Muisklik opWindows Start><Configuratiescherm><'Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht'>
   <'Gebruikersaccounts'>
   <'Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen'>
   Plaats de schuifregelaar in de onderste stand: 'Nooit een melding weergeven'.
 Attentie:
 Windows moet vervolgens opnieuw worden opgestart om de wijziging te effectueren!
  07-01-2017

(terug naar inhoud)

- E-mail: vanuit Optiemaat. (Hoofdmenu:<Help><Updates en Info><Mail Info>)
Onder bepaalde omstandigheden blijkt het niet mogelijk om, vanuit Optiemaat, een e-mail
te verzenden met als bijlage het diagnose-bestand of een afbeelding van een venster.
. Windows-Vista: 
  Controleer of Windows Mail als standaard e-mail programma is ingesteld:
  <Windows Start><Configuratiescherm><Programma's><'Standaard programma's'>
  <'Uw standaardprogramma's instellen'>
   [Windows Mail]
  <'Dit programma als standaard instellen'>
  <OK>
   08-02-2008

. Windows-7/-8:
 
Windows-7/-8 wordt standaard ZONDER e-mail programma geleverd...
 
U moet hiervoor zelf een e-mail programma installeren.
 
Dit kunt u vervolgens als 'standaard e-mail programma' instellen.(zie bij Windows-Vista)

. Windows-10:
 
Windows-10 wordt standaard met een (eenvoudig) mail programma geleverd.
  Meestal wordt echter gekozen voor een programma met uitgebreidere faciliteiten.
  Het betreffende mailprogramma moet 'standaard e-mail programma' worden ingesteld.
  (zie bij Windows-Vista)   
  31-10-2009

(terug naar inhoud)
 
Fondsnaam aanpassen:
Om uiteenlopende redenen kan een optiebeurs het handelssymbool van een optieklasse wijzigen.
Het handelssymbool van de optieklasse bepaalt de fondsnaam in Optiemaat. Deze moet dus in het programma worden aangepast.
Hoe verwerkt u deze aanpassing in Optiemaat?

Volg onderstaand stappenplan: (voorbeeld: handelssymbool "OUD" wijzigt in "NIEUW".)
 
1)
Realtime (tijdelijk) uitschakelen:
    Koersmonitor: linksonder, klik op het 'groene' lampje, wordt 'grijs'.

2) Fondnaam wijzigen:
    Hoofdmenu:<Fonds><Fonds parameters>[OUD]<OK><Specificaties>
    Bij 'Benaming': Symbool=NIEUW 
    <OK>
    (Dit proces neemt enige tijd in beslag omdat de naamswijziging in allerlei bestanden 
     moet worden doorgevoerd!)

3) Fonds 'OUD' verwijderen: 
    Hoofdmenu:<Fonds><Verwijderen>[OUD]

4) Fondssymbolen dataleverancier(s) aanpassen:
    - Service Abonnementhouders: Hoofdmenu:<Help><Updates en Info><1+2+3 etc.>
    - Andere gebruikers: Aanvraag per email.

5) Realtime weer inschakelen:
    Koersmonitor, linksonder, klik op lampje, wordt 'groen'.
01-10-2013

(terug naar inhoud)

Expiratiedatum aanpassen
Standaard 'valt' de expiratiedatum van de (maand)optieseries op de derde vrijdag van elke afloop-maand.
Tegenwoordig expireren dagopties op elke (beurs)dag, en weekopties op elke (niet derde!) vrijdag.
Indien dit 'geen beursdag' is wordt dit meestal! de, aan betreffende dag, voorafgaande (beurs!)dag.
Het instellen van de 'alternatieve' expiratiedatum - k voor 'dag- en weekopties'! - doet u in het venster 'Beurs eigenschappen'.
Voor de instellingen van de Euronext:
Optiemaat: Hoofdmenu: <Instellingen><Beurzen><Euronext>

- Alleen de, onder 'Uitzonderingen: [alle series]', AANgevinkte instellingen zijn hier
   van belang!

- De juiste Euronext instellingen komen k automatisch 'mee' met: 
  -- Het installeren van een programma-update. 
     
Hoofdmenu: <Help><Updates en Info>[Programma]
 
15-12-2022

(terug naar inhoud)

Portefeuille depot 'herstellen' (Restore)
Verkeerde boeking(en) verricht, of erger, uw gehele depot met openstaande posities is 'verdwenen'?
Vanaf versie 1.54 biedt het programma de mogelijkheid om het depot geheel opnieuw te herschrijven op basis van de inhoud van het Log/Transactieboek. In geval van verkeerde/ongewenste boekingen kunt u eerst de betreffende transactie(s) uit het logboek verwijderen (R-Muisklik op betreffende item) voordat u de herschrijfoperatie uitvoert.
Deze hersteloperatie kan op zowel op fonds- als gebruikersniveau worden verricht.
Zie: Hoofdmenu: <Help><Help><Index>[Depot, restore]
01-06-2006

Hoofdmenu 'verdwenen'?
Dit kan gebeuren in geval van een multi-monitor systeem.
Indien u de bekabeling ('elektrische' aansluiting) van de monitoren heeft gewijzigd, komen de door het programma opgeslagen vensterposities, waaronder die van het hoofdmenu, niet meer overeen met de werkelijkheid...
Vanaf programma versie 1.53 maakt de toetsencombinatie <Alt>+<F5> het hoofdmenu weer zichtbaar.
Zijn er (nog) meer vensters 'verdwenen'? Ga dan naar: <Hoofdmenu><Instellingen><Initialiseren etc.>
05-12-2005

(terug naar inhoud)

Problemen met afdrukken vensters en/of grafieken?
Soms wordt een venster niet of niet volledig afgedrukt. 
De oorzaak hiervan kan zijn:
1) De specifieke eigenschappen van uw printer:
    Zie: Hoofdmenu:<Instellingen><Programma><Systeem Parameters> 'Printerinstellingen(technisch)'
    Standaard staan aldaar alle items UITgevinkt! Zie via button <Help> om, door het AANvinken van
    n of meerdere items, het probleem te ondervangen.
2) PC n/of Windows:
   
Wanneer meerdere programma's op uw computer gelijktijdig actief zijn, bijvoorbeeld een 
     Realtime datasysteem, een Technisch Analyse programma en Optiemaat, elk met weergave van
     n of meerdere grafieken en u wilt in Optiemaat de opbrengstcurve afdrukken vanuit een
     beeldschermvullend
formaat kan dit soms, afhankelijk van uw computer, Windows versie
     en printer, problemen geven. In zo'n situatie kan Windows onvoldoende (o.a.geheugen)bronnen
     beschikbaar maken om alles in goede banen te leiden. Als het goed is volgt er ook een verklarende
     (Windows) foutboodschap. Soms helaas echter niet en loopt het programma vast.
    
Geef in zo'n geval de afdrukopdracht vanuit een (eventueel vergroot) beeldvenster en dus
     NIET vanuit het beeldschermvullend formaat!
04-04-2004
 

Fondssymbolen dataleverancier, aanpassen in Optiemaat
U kunt in Optiemaat de fondssymbolen van dataleveranciers aanpassen via: <Hoofdmenu><Instellingen><Databank><"Uw dataleverancier"><Symbolen>[Fondsnaam]:

(terug naar inhoud)


       Voorbeeld: Instellingen Rt-Tai-Pan...
- OndlWrd: Symbool invullen.
- Optie:       Symbool invullen.

Service Abonnement houders kunnen de gegevens downloaden en automatisch aanpassen via:
<Hoofdmenu><Help><Update & Info><Symbolen>
Hoewel wij alle gegevens  zo goed mogelijk up-to-date houden, kunnen wij voor de juistheid ervan geen verantwoordelijkheid aanvaarden!
06-10-2019

(terug naar inhoud)


 • INFO: TAI-PAN iRetriever (v/h VWD Eurobench)
  iRetriever
  De 'Tai-Pan iRetriever' is het communicatie-programma van Lenz+Partner (v/h VWD) en moet op uw PC worden genstalleerd.
  Uw gebruikercodes voor de Tai-Pan iRetriever ontvangt u van Forest Bergen, die in Nederland
  Lenz+Partner vertegenwoordigt. Tel.: 072-5821250 en 072-5821258.

  1)
  De Tai-Pan iRetriever downloaden en installeren.
     Klik: http://www.lp-software.com/download/fqrtsetup.exe
     (Bestand 'Uitvoeren' of  'toch Uitvoeren', dus niet 'Opslaan'!). 
     [ In geval van problemen onder Windows XP, gebruik dan dit speciale installatiebestand:
      http://www.lp-software.com/download/fqrtsetup-XP.exe

     De iRetriever wordt standaard genstalleerd in de directory(map):
     "C:\Tai-Pan iRetriever".

  2) Instellen Tai-Pan iRetriever:
     
  Tijdens het installeren van de iRetriever is, op uw Windows-bureaublad, onderstaande 
      snelstart Icoon aangemaakt.
     
      - Klik op de snelstart Icoon.
      - Bij de eerste keer opstarten verschijnt onderstaande "Account dialoog". 
        Vul hier uw accountgegevens in die u van Lenz+Partner heeft ontvangen.
        
        Verder hoeft u HIER, als Optiemaat gebruiker, niets in te vullen!
         -
  Klik Ok.
         - Hierna: de iRetriever afsluiten! (anders kan deze door Optiemaat niet worden opgestart...) 
         - Vervolgens: Optiemaat opstarten, (voor het aankoppelen van de iRetriever aan Optiemaat...) 
                                -- Hoofdmenu: <Instellingen><Databank>[Rt-Tai-Pan]<Help>
  01-06-2022

  (terug naar inhoud) • TIPS: OPTIEMAAT

  "Realtime Data-update werkt niet (meer)"...!
  Zie ook: Hoofdmenu:<Help><Help><Inhoudsopgave><Vragen en Antwoorden>
  De oorzaak hiervan is nooit eenduidig en afhankelijk van aard en omstandigheden. Wij zetten hier de meest voorkomende omstandigheden en mogelijke oorzaken op een rij:
  1) Na (her)installatie van het programma:
      a) Controleer uw internet verbinding op juiste werking.
      b) De instellingen voor de dataleverancier zijn niet (correct) ingevuld.
         . Optiemaat: Hoofdmenu:<Instellingen><Databank><'Uw Dataleverancier'><Help>
           Volg de instructies nauwkeurig op, stap voor stap.
    
    c) Realtime is niet geactiveerd.
         . Optiemaat: Hoofdmenu:<Instellingen><Programma><Algemeen>
             Onder 'Voorkeuren', 'Realtime actief' AANvinken.     
         . Optiemaat: Linksonder in Koersmonitor: L-Muisklik op 'grijze' lampje. (Moet 'groen' zijn!)
      d) Datum/tijd van uw PC staat onjuist ingesteld!
         . Windows taakbalk: Zie (rechtsonder) en corrigeer via L-Muisklik op de tijd.
      e) Datum/tijd notatie! van uw PC staat onjuist ingesteld.
           Windows-XP:
          . Windows taakbalk: <Start><Configuratiescherm><'Datum, tijd, taal- en landinstellingen'>
               <'Notatie van getallen, datums en tijden wijzigen'>[Nederland(s)]<Aanpassen>
               <Datum>[Stijl korte notatie: dd-MM-jj]
           
  Windows-Vista en 7:
          . Windows taakbalk: <Start><Configuratiescherm><'Klok, taal en Regio>
               <Land en Taal><Notaties>
                [Notatie: Nederlands(Nederland)]
                [Korte datum notatie: dd-MM-jj]
          Windows-8 en 10:
          . Windows taakbalk: <Start><Configuratiescherm><'Klok, taal en Regio>
              
  <Land/regio><De notatie voor datum, tijd en getallen wijzigen>
              
  [Notatie: Nederlands(Nederland)]
              
  [Korte datum notatie: dd-MM-jj]

  (terug naar inhoud)

  2) 'Gisteren nog goed, vandaag niet (meer)':
    
    a) Zie 1.a, c)
      b) De dataleverancier functioneert niet.
         . Neem contact op met uw dataleverancier.

  3) Alleen bepaalde fondsen worden niet geupdate:
      a) De betreffende fondssymbolen zijn niet (correct) ingevuld.
         .
  Zie: Optiemaat: Hoofdmenu:<Instellingen><Databank><'Uw Dataleverancier'>[Symbolen]
         . Download een (symbolen)update:
           Optiemaat: Hoofdmenu:<Help><Updates en Info><Symbolen> f <1+2+3+4+5+6.>
  25-09-2008

  'Ex-Dividend' melding.
  - Algemeen:
   
  'Fondsnaam, ex-dividend datum dd-mm-jj is verstreken!'
   
  Deze melding verschijnt tijdens het opstarten van het programma en/of het openen van het
    OAS (OptieAnalyseScherm). De betekenis hiervan is dat de ingestelde geplande ex-dividend datum
    van betreffend fonds is verstreken.
    Aanpassing hiervan is belangrijk voor een correcte theoretische optiewaardering.
    (Hoofdmenu:<Fonds><Fonds parameters>[Fondsnaam]<Dividend>)
    k voor de (bijvoorbeeld AEX-)Index, indien betreffend fonds hiervan deel uitmaakt!
    (Hoofdmenu:<Fonds><Instellingen><Indices>)
    Service Abonnement houders kunnen een dividenden-update downloaden via:
    Hoofdmenu:<Help><Updates en Info><Dividenden> f <1+2+3+4+5+6.>

  - 'Valse' melding(en)...
    
  Ondanks het downloaden van een dividenden-update, kan voor een bepaald fonds de
     melding blijvend aanhouden...
     In vrijwel alle gevallen betreft dat een 'ex-optiefonds' (voorbeeld: AAB, BHR, CRU, 
     DRK, DE, DL, EXT, GMT, GTN, HDG, KLM, LAU, LC, MDQ, MOO, NAI, NUM, 
     NYE, NUO, OCE, REU, SR, STO, TCT, TMG, TNE, TPG, UNT, VNU, VDR, WAV, WES, ZGO).
     Hiervoor worden geen dividendgegevens meer bijgehouden!
     In dat geval moet u het fonds uit het programma verwijderen via:
     Hoofdmenu:<Fonds><Verwijderen>[Fondsnaam]<OK>
     Indien u het fonds, bijvoorbeeld omdat u de onderliggende waarde wilt blijven volgen,
     niet wilt verwijderen moet u de bedragen van de geplande dividenden 'op nul' zetten 
     om de melding te verhinderen.
     (Hoofdmenu:<Fonds><Fonds parameters>[Fondsnaam]<Dividend>)

  (terug naar inhoud)

  - Melding uitschakelen:
   
  U kunt de ex-dividend-melding voor alle fondsen verhinderen (niet aanbevolen!) via:
    Hoofdmenu: <Instellingen><Programma><Algemeen>['Ex-dividend signaleren': UITvinken].
    02-03-2016

  Aandelen Splitsing:
  Hoe verwerkt u deze in Optiemaat?

  Voorbeeld 1: 'Gewone' aandelensplitsing BES(BE Semiconductor Industries)
  Op 4 mei 2018 v.b. onvangt de belegger, tegen inlevering van 1 'oud' aandeel BES,
  2
  'nieuwe' aandelen gedeponeerd in portefeuille. 
  U ontvangt dus voor elk bestaand aandeel 2 'nieuwe' aandelen.
  Hierbij wordt op de splitsingsdatum v.b. de notering (koers) van het aandeel door 2 gedeeld. 
  Gelijktijdig wordt het aantal uitstaande aandelen vervolgens met 2 vermenigvuldigd. Het totale 
  aandelenkapitaal blijft hiermee ongewijzigd.
  De notering-splitfactor (NSF) n de stock-splitfactor (SSF) zijn hier beiden: 2 / 1 = 2.

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[BES]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks: 2

   
  Noteringen: 2
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
  - Datum:
       
  van:dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

    
      t/m: 03-05-2018
  - <Splitsen>

  04-05-2018

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 2: 'Omgekeerde' aandelensplitsing AFA (AirFrance-KLM) 
  Op 04-09-2023 v.b. onvangt de belegger, tegen inlevering van 10 'oude' aandelen AFA, 
  1 'nieuw' aandeel gedeponeerd in portefeuille.
  U ontvangt dus voor elk bestaand aandeel 1 / 10 = 0,1 'nieuwe' aandelen.
  Hierbij wordt, op de splitsingsdatum v.b.,de notering (koers) van het aandeel door 0,1 gedeeld. 
  Gelijktijdig wordt het aantal uitstaande aandelen vervolgens met 0,1 vermenigvuldigd. Het totale 
  aandelenkapitaal blijft hiermee ongewijzigd.
  De stock-splitfactor (SSF) n de stock-splitfactor (NSF) zijn hier beiden: 1 / 10 = 0,1.

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[AFA]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
    SSF:  Stocks:
  0,1
   
  NSF: Noteringen: 0,1
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
  - Datum:
    
  van: dd-mm-jjjj  (ingevulde datum; ongewijzigd laten!) 

    
  t/m: 04-09-2023
  - <Splitsen>

  04-09-2023

  Voorbeeld 3: 'Omgekeerde' aandelensplitsing FUR (Fugro) 
  Op 21-12-2020 v.b.onvangt de belegger, tegen inlevering van 2 'oude' aandelen FUR, 
  1 'nieuw' aandeel gedeponeerd in portefeuille.
  U ontvangt dus voor elk bestaand aandeel 1 / 2 = 0,5 'nieuwe' aandelen.
  Hierbij wordt, op de splitsingsdatum v.b.,de notering (koers) van het aandeel door 0,5 gedeeld. 
  Gelijktijdig wordt het aantal uitstaande aandelen vervolgens met 0,5 vermenigvuldigd. Het totale 
  aandelenkapitaal blijft hiermee ongewijzigd.
  De notering-splitfactor (NSF) n de stock-splitfactor (SSF) zijn hier beiden: 1 / 2 = 0,5.

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[FUR]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  0,5.
   
  Noteringen: 0,5.
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
       
  van:dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

    
      t/m: 18-12-2010
  - <Splitsen>

  23-12-2020

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 4: 'Omgekeerde' aandelensplitsing MT (Arcelor Mittal Steel) 
  Op 18 mei 2017 v.b. onvangt de belegger, tegen inlevering van 3 'oude' aandelen MT
  1 'nieuw' aandeel gedeponeerd in portefeuille.
  U ontvangt dus voor elk bestaand aandeel 0,3333 'nieuwe' aandelen.
  Hierbij wordt op de splitsingsdatum v.b. de notering (koers) van het aandeel door 0,3333 gedeeld. 
  Gelijktijdig wordt het aantal uitstaande aandelen vervolgens met 0,3333 vermenigvuldigd. Het totale 
  aandelenkapitaal blijft hiermee ongewijzigd.
  De notering-splitfactor (NSF) n de stock-splitfactor (SSF) zijn hier beiden: 1 / 3 = 0,3333.

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[MT]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  0,3333.
   
  Noteringen: 0,3333.
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
       
  van:dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

    
      t/m: 17-05-2017
  - <Splitsen>
  19-05-2017

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 5: 'Gewone' aandelensplitsing ALT(Altice)
  Op 7augustus 2015 n.b. onvangt de belegger, tegen inlevering van 1 'oud' aandeel ALT,
  4 'nieuwe' aandelen gedeponeerd in portefeuille. 
  U ontvangt dus voor elk bestaand aandeel 4 'nieuwe' aandelen.
  Hierbij wordt op de splitsingsdatum n.b. de notering (koers) van het aandeel door 4 gedeeld. 
  Gelijktijdig wordt het aantal uitstaande aandelen vervolgens met 4 vermenigvuldigd. Het totale 
  aandelenkapitaal blijft hiermee ongewijzigd.
  De notering-splitfactor (NSF) n de stock-splitfactor (SSF) zijn hier beiden: 4 / 1 = 4.

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[ALT]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks: 4

   
  Noteringen: 4
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
       
  van:dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

    
      t/m: 07-08-2015
  - <Splitsen>

  11-08-2015

  (terug naar inhoud)

  Bonus Uitkering (in aandelen!):
  Hoe verwerkt u een dergelijke uitkering in Optiemaat?
  Voorbeeld:
  Op1 juli 2015 is de fondsnaam Reed Elsevier gewijzigd in RELX. Gelijktijdig wordt een bonus
  uitgekeerd van 0,538 aandeel, per aandeel in bezit op 30 juli 2015 n.b. (na beurs).
  Dit betekent in de praktijk een 'gewone' aandelensplitsing van 1 : 1,538. Hierbij wordt op
  1 juli 2015 v.b.de (slot)notering van het aandeel op 30 juni 2015 door 1,538 gedeeld en 
  het aantal aandelen met 1,538 vermenigvuldigd. 
  Het totale aandelenkapitaal blijft hiermee dus ongewijzigd.
  (Het Optiesymbool REN op de optiebeurs(en) blijft ongewijzigd!)

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[REN]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  1,538
   
  Noteringen: 1,538
  - Periode:
   
    Kies: <Van -> t/m>
      Datum:
       
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 
        t/m: 30-06-2015
  - <Splitsen>

  03-07-2013

  Claim emissie

  Hoe verwerkt u een 'claim emissie' in Optiemaat?
  De claimemissie kan worden beschouwd als een splitsing van de aandelenkoers met een
  'NoteringSplitsingsFactor' NSF = 'oude' slotkoers / 'nieuwe' slotkoers.
  - De noteringen van de onderliggende waarden in de database(s) wordt door NSF gedeeld.
  - Het aantal onderliggende waarden in depot, indien van toepassing, wordt vermenigvuldigd
     met de 'StockSplitFactor' SSF = aantal 'nieuwe' aandelen / aantal 'oude' aandelen.
  - De uitoefenprijzen worden door SSF gedeeld.

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 1:
  Op 24 maart 2016, vr beurs!, ontvangt de belegger voor elk aandeel DL(Delta Lloyd)
  er 1 extra bij tegen bijbetaling van 2,85 per 'nieuw' aandeel. Slotkoers op 23 maart is 5,78.
  SSF = (1 + 1) /1 = 2,0.
  De 'nieuwe' koers wordt: (1 x 'oude' slotkoers + 1 x 2,85) /2  = (5,78 + 2,85)/2 = 4,315
  NSF = 'oude' slotkoers / 'nieuwe' slotkoers = 5,78 / 4,315 = 1,3395.

  Splitsing uitvoeren:

  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[DL]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  2,0
   
  Noteringen: 1,3395
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 23-03-2016
  - <Splitsen>
  24-03-2016


  Voorbeeld 2:
  Op 15 maart 2016, vr beurs!, ontvangt de belegger voor elke 10 aandelen MT(Arcelor Mittal)
  er 7 extra bij tegen bijbetaling van 2,20 per 'nieuw' aandeel. Slotkoers op 14 maart is 4,84.
  SSF = (10 + 7) /10 = 1,7.
  De 'nieuwe' koers wordt: (10 x 'oude' slotkoers + 7 x 2,20) /17  = (48,4 + 15,2)/17 = 3,7529.
  NSF = 'oude' slotkoers / 'nieuwe' slotkoers = 4,84 / 3,7529 = 1,2897.

  (terug naar inhoud)

  Splitsing uitvoeren:

  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[MT]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  1,7
   
  Noteringen: 1,2897
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 14-03-2016
  - <Splitsen>
  15-03-2016

  Voorbeeld 3:
  Op 26 april 2013, vr beurs!, ontvangt de belegger voor elk 1 aandeel KPN er 2 extra bij
  tegen bijbetaling van EUR 1,06 per 'nieuw' aandeel. Slotkoers op 25 april is 2,59.
  SSF = (1 + 2) /1 = 3,0.
  De 'nieuwe' koers wordt: (1 x 'oude' slotkoers + 2 x 1,06) /3  = (2,59 + 2,12)/3 = 1,57.
  NSF = 'oude' slotkoers / 'nieuwe' slotkoers = 2,59 / 1,57 = 1,6497.

  Splitsing uitvoeren:

  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[KPN]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  3,0
   
  Noteringen: 1,6497
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 25-04-2013
  - <Splitsen>
  26-04-2013

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 4:
  Op 4 april 2013, vr beurs!, ontvangt de belegger voor elke 10 aandelen SBM er 1 extra bij
  tegen bijbetaling van 10,07 per 'nieuw' aandeel. Slotkoers op 3 april is 12,70.
  SSF = (10 + 1) /10 = 1,1.
  De 'nieuwe' koers wordt: (10 x 'oude' slotkoers + 1 x 10,07) /11  = (10 x 12,70 + 10,07)/11 = 12,46.
  NSF = 'oude' slotkoers / 'nieuwe' slotkoers = 12,70 / 12,46 = 1,0191.

  Splitsing uitvoeren:

  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[SBM]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  1,1
   
  Noteringen: 1,0191
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 03-04-2013
  - <Splitsen>
  04-04-2013

  (terug naar inhoud)

  SUPERDIVIDEND en/of KAPITAALSUITKERING:
  Hoe verwerkt u een zgn. 'speciaal/super dividend'(SD) f 'kapitaalsuitkering'(KU),
  f 'extra cash dividend' (ECD) in Optiemaat?
  Een dergelijke uitkering kan worden beschouwd als een splitsing van de aandelenkoers met een:
  'NoteringSplitsingsFactor' NSF =  'oude' slotkoers / ('oude' slotkoers-SD f KU f ECD).
  StockSplitFactor SSF =  aantal 'nieuwe' aandelen / aantal 'oude' aandelen.
  Het aantal onderliggende waarden in bezit wordt vermenigvuldigd met de SSF.
  In bepaalde gevallen gaat e.e.a. tevens gepaard met een aandelensplitsing! In dat geval moet::
  - De SD- f KU- f ECD-uitkering worden vermenigvuldigd met SSF.
  -
  De 'nieuwe slotkoers' worden vermenigvuldigd met 1/SSF

  Voorbeeld 1:
  Op 22 mei 2019, na beurs!, voert TTM(TomTom) een reverse (= 'omgekeerde') aandelensplitsing
  uit. Aandeelhouders ontvangen, per 16 'huidige' aandelen, 9 'nieuwe' aandelen.
  Daarnaast ontvangen aandeelhouders op maandag 27 mei 2019 een speciale 'kapitaalsuitkering
  van 5,74 per 'nieuw' aandeel.
  Slotkoers op 22 mei 2019 is 7,49.
  SSF = 9/16 = 0,5625.
  NSF = slotkoers 22 mei / (  (slotkoers 22 mei - (5,74  x 9/16) ) x 16/9 ).
  NSF = 7,49  / (  (7,49 - 3,23) x 16/9 ) = 0,9887

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[TTM]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  0,5625
   
  Noteringen: 0,9887
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 21-05-2019
  - <Splitsen>

  28-05-2019

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 2:
  Op 20 februari 2019, voor beurs!, betaalt AKZ (Akzo) een 'special dividend uitkering' 
  van 4,50 per aandeel.
  Slotkoers op 19 februari 2019 is 82,24.
  Het aantal aandelen blijft ongewijzigd, dus  SSF = 1,0
  NSF = slotkoers AKZ op 19 februari / (slotkoers AKZ op 19 februari  - 4,50). 
  NSF = 82,24 / (82,24 - 4,50) = 82,24 / 77,74 = 1,0579

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[AKZ]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  1,0
   
  Noteringen: 1,0579
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 19-02-2019
  - <Splitsen>
  20-02-2019

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 3:
  Op 22 januari 2019, vr beurs!, voert AKZ(Akzo) een reverse (= 'omgekeerde') aandelensplitsing
  uit. Aandeelhouders ontvangen, per 9 'huidige' aandelen, 8 'nieuwe' aandelen.
  Gelijktijdig ontvangen aandeelhouders een speciale 'kapitaalsuitkering' van 8,78 per 'nieuw' aandeel.
  Slotkoers op 21 januari 2019 is 74,58.
  SSF = 8/9 = 0,8887.
  NSF = slotkoers 21 januari / ( (slotkoers 21 januari - (8,78 x 8/9) ) x 9/8 ).
  NSF = 74,58 / (  (74,58-7,80) x 9/8)  ) = 0,9927.

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[AKZ]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
         Stocks:
  0,8887
   
  Noteringen: 0.9927
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 21-01-2019
  - <Splitsen>

  22-01-2019

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 4:
  Op 4 december 2017, voor beurs!, betaalt AKZ (Akzo) een 'speciaal dividend' van 4,00
  per aandeel.
  Het aantal aandelen blijft ongewijzigd, dus  SSF = 1,0
  Slotkoers op 1 december is 75,75
  NSF = slotkoers AKZ op 1 december / (slotkoers AKZ op 1 december - 4,00). 
  NSF = 75.75 / (75,75 - 4,00)   = 75.75 / 71.75 = 1,0557

  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[AKZ]<Openen>
  In venster: Klik op Button
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  1,0
   
  Noteringen: 1,0557
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

       
  t/m: 01-12-2017
  - <Splitsen>
  04-12-2017

  (terug naar inhoud)

  Voorbeeld 5
  :
  Op 18 juli 2016 v.b. keert AH(Ahold) 1,21411 'kapitaalsuitkering' uit..
  Gelijktijdig vindt een reverse (= 'omgekeerde') aandelensplitsing plaats, in de verhouding 1716.
  Dus voor elke 17 bestaande aandelen ontvangt u 16 'nieuwe' aandelen terug.
  Slotkoers AH op15 juli 2016 is 21,16.
  SSF = 16 /17 = 0,9411.
  NSF = 21,16 / (  ( 21,16 - (1,21411 x 16/17) ) x 17/16 ). 
  NSF = 21,16 / (  ( 21,16 - 1,1427 ) x 17/16 ) = 0,9949.
  Splitsing uitvoeren:
  Hoofdmenu: <Fonds><Bestandbeheer>[AH]<Openen>
  In venster: Klik op Button.
  - Splitfactoren:
          Stocks:
  0,9411 (=16/17)
   
  Noteringen: 0,9949
  - Periode:
   
  Kies: <Van -> t/m>
    Datum:
      
  van: dd-mm-jjjj  (ongewijzigd laten!) 

      
  t/m: 15-07-2016
  - <Splitsen>

  18-07-2016

  (terug naar inhoud)

  Zie ook: Hoofdmenu: <Help><Help...><Index>[Splitsen;Onderl.koersen].

  Split consequenties: (hierin voorziet het programma!) 
  - Door de notering-splitfactor (NSF) worden gedeeld
    . Noteringen onderliggende koers. 
    . Uitoefenprijzen. 
    . Dividenden. 
  - Met de notering-splitfactor(NSF) worden vermenigvuldigd
    . Contractaantallen van alle (optie)posities. Zowel simulaties in het OAS, in alle portefeuilledepots
      en Log-/Transactieboeken. 
    . Wegingsfactoren t.b.v. indices. 
  - Met de stock-splitfactor(SSF) worden vermenigvuldigd
    Aantal aandelen van alle posities. Zowel simulaties in het OAS, in alle portefeuilledepots en
    Log-/Transactieboeken.

  Attentie:
  Het splitsingsproces kan meerdere minuten duren, o.a. vanwege het aanpassen van alle depots, Log-/Transactieboeken, bestanden met intra-day implied volatility en onderliggende koersen en
  de BackTrack database met historische optienoteringen! 
  - Zie ook Positiebeheer en -bewaking. voor de consequenties voor opgeslagen posities. 
  - U kunt desgewenst 'OntSplitsen' door de splitsing nogmaals uit te voeren met de reciproke
     waarde (=1/waarde) van de (beide) splitsingsfactoren.

  (terug naar inhoud)

  Nieuw Fonds, aanmaken
  Het inbrengen van een nieuw (optie)fonds in Optiemaat vergt o.a. ook het instellen van een aantal vast/variabele gegevens.(Fondsparameters)
  Als voorbeeld: Het invoeren van het fonds TTM(TomTom).
  Attentie:
  Indien het fonds deel uitmaakt van een Index, moet k de samenstelling hiervan worden aangepast!
  (Hoofdmenu:<Instellingen><Indices>

  1. In het Hoofdmenu: <Fonds><Nieuw fonds aanmaken>:


  Voorbeeld: Invullen specificaties TTM (TomTom)...

  2.
  Vul bij 'Benamingen:Symbool' het (optie)handelssymbool in dat de (optie)beurs voor dit fonds gebruikt. (Onder deze benaming ziet u het fonds ook weergegeven in kolom1 van de Koersmonitor).

  3. Vul bij 'Descr(iption)' een uitgebreidere benaming/toelichting in (max 30 tekens). U bent vrij in de samenstelling ervan en u ziet dit gegeven in de koersmonitor wanneer u de muiswijzer op de fondsnaam plaatst. 

  4. Het programma vult reeds standaard voor u in: Beurs=Euronext, Soort(onderliggende waarde)=Aandeel, Optiestijl=Amerikaans, Handelseenheid=100(opties per contract), Not(erings)eenheid=1(onderliggende waarden per optie), Valuta=1(euro). Deze gegevens kunt u, indien noodzakelijk, aanpassen.

  (terug naar inhoud)

  5. Klik op de tab 'Diversen':


  Invullen margin %'s...

  6.
  Vul het Margin% voor opties in (standaard 20) en (indien bekend) n of meer agenda items.

  (terug naar inhoud)

  7. Klik <OK>:


  Invoeren (eerste) onderliggende koers...

  8.
  Vul de momentele notering van de onderliggende waarde in. Het bedrag mag 50% afwijken van de werkelijke waarde want het wordt later automatisch overschreven als de juiste notering wordt ingelezen. 

  9. Klik <OK>:


  Invullen bestandsnaam ...

  10.
  Bevestig de naam van het bestand waarin de instellingen en onderliggende koersen zullen
        worden opgeslagen.
        U bent in principe vrij in de keuze hiervan. Gebruik echter bij voorkeur, i.v.m. updates, de
        voorgestelde  (optiesymbool)naam.

  (terug naar inhoud)

  11. Klik <Opslaan>
        Het betreffende fonds wordt vervolgens ook in de koersmonitor opgenomen...

  12. Deze stap betreft het instellen van de juiste (fonds)symbolen van de dataleverancier:
        Hoofdmenu: <Instellingen><Databank><Uw dataleverancier>:


  Invullen symbolen TTM (Tom2) voor Lenz+Partner(v/h VWD)...

  Ga bij Symbolen:Fonds naar het betreffende fondssymbool en vul bij Onderl(iggende)Waarde en Optie de, door uw dataleverancier gebruikte, symbolen in.
  Indien deze gegevens niet correct zijn ingevuld zullen geen beursgegevens worden ingelezen!
   
  Service Abonnement houders kunnen, vanaf de pagina Update Service op onze internetsite, het bestand symbols.exe downloaden met hierin de symbolen voor alle databanken. Hoewel wij dit bestand zo goed mogelijk up-to-date houden kunnen wij voor de juistheid van de gegevens geen verantwoordelijkheid aanvaarden!

  (terug naar inhoud)

  13. Klik<OK>
  Hiermee is ook de aanvoer van de beursgegevens geregeld. Bij de eerstvolgende dataoverdracht, via realtime(zoals in voorbeeld), downloaden of importeren, zal (zie stap 8) de juiste (laatste) onderliggende
  noteringen worden opgeslagen.

  14. Het bestand met onderliggende koersen bevat nu slechts de koers van n datum. Het invoeren van meer koershistorie (in geval van een bestaand fonds) kan, afhankelijk van uw dataleverancier, d.m.v. aanvullend downloaden. (<Hoofdmenu><Downloaden>)

  (Vervolgstappen):
  15. Eerst nadat (voldoende) eerste optienoteringen zijn ingelezen kan het programma de implied volatility en -interest berekenen en kunt u deze vervolgens als rekenwaarde instellen (standaard=Man(ueel)):
  Hoofdmenu: <Fonds><Fondsparameters>[fondsnaam]
  Klik op tab 'Volat/Rente':


  Instellen berekening volatiliteit en rente...

  Aanvinken: Volatility:Implied en Interest:Implied.

  (terug naar inhoud)

  16. Klik op de tab 'Koersgrafiek':


  Instellen (tijd)periodes...

  Eerst nadat enkele dagen onderliggende koershistorie is opgebouwd/ingelezen (zie stap 14), kunnen (tijd)periodes voor de koersgrafiek en steun/weerstandberekening worden ingevuld en vervolgens, gedurende de opbouw van de koershistorie, worden aangepast aan de standaard waarden: Steun en weerstand periode=30, Koersgrafiek=150 en M/A waarden zoals afgebeeld.

  Na deze instelling is het inbrengen van het nieuwe fonds voltooid.
  Attentie:
  Indien het fonds deel uitmaakt van een Index, moet k de samenstelling hiervan worden aangepast!
  (Hoofdmenu:<Instellingen><Indices>)
  01-06-2005

  (terug naar inhoud)

  Vanuit Depot- P&L- of Positievenster, snel naar de optiecell op het OAS:
  Wilt u vanuit het portefeuille(depot)-, P&L(Opbrengscurve)- of het Positievenster, snel naar de bijbehorende optiecell op het OAS(optieanalysescherm)?:
   - Depotvenster: Klik op de fondsnaam(gebruikersniveau) of de optieserie(fondsniveau).
   - Positievenster: Klik op de optieserie.
   - P&L venster:
  Klik op de optieserie.
  10-10-2002

  Bereik Opbrengstcurve 'verlengen'
  (
  Vanaf versie 1.48 bevat het OAS  hiervoor de buttons <> n >< )
  Soms kan het wenselijk zijn het bereik van de X-as te verlengen, d.w.z. de begin- en eindkoers naar voren resp. naar achteren te verplaatsen. Optiemaat biedt, qua ontwerp, die mogelijkheid doordat altijd de uitoefenprijzen van de zichtbare onderste t/m de bovenste regel op het optieanalysescherm(OAS) deel uitmaken van de grafiek.
  Dus: Sluit het opbrengstcurve venster en:
  a) Wilt u de grafiek 'eerder', dus bij een lagere koers, laten beginnen 'scroll' dan de onderste regel op het OAS naar een lagere uitoefenprijs.
  b) Wilt u de grafiek 'later', dus bij een hogere koers, laten eindigen 'scroll' dan de bovenste regel op het OAS naar een hogere uitoefenprijs.
  c) (her)Open het opbrengstcurve venster.
  (Het optieanalysescherm mag hierbij NIET in 'gemaximaliseerd' formaat zijn weergegeven!)
  Ontbreken de gewenste hogere resp. lagere uitoefenprijzen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid deze extra toe te voegen in Fondsparameters van het betreffende fonds op de pagina <Strikes/Expir>.
  20-08-2002

  (terug naar inhoud)

  Updates downloaden, rechtstreeks vanuit Optiemaat 
  Vanaf versie 1.43 kunnen alle updates (programma, dividenden, fondssymbolen, indices, agenda en rentecurve) rechtstreeks vanuit Optiemaat worden gedownload. De bestanden worden vervolgens ook AUTOMATISCH IN DE JUISTE DIRECTORY geplaatst!
  Optiemaat moet na het downloaden opnieuw worden opgestart waarna de update wordt geactiveerd.
  - <Hoofdmenu><Help><Info & Updates>... kies de gewenste update.
  De bestaande mogelijkheid, om updates vanaf de internetsite te downloaden, blijft gehandhaafd.
  21-05-2002

  Grafiek koersontwikkeling voor meerdere fondsen in n venster
  Vanaf versie 1.41 kunt u via <Hoofdmenu><Beeld><Multihistorie> in n venster de koersgrafieken voor meerdere fondsen gelijktijdig bekijken. Via <Hoofdmenu><Instellingen><Lijstbeheer> kunt u een lijst maken van de fondsen die u (realtime) wilt volgen.
  22-01-2002

  Agenda, rechtstreeks naar Fondsparameters
  Met 2xMuisklik, op een boodschap in het agendavenster, komt u rechtstreeks op de juiste pagina in het betreffende Fondsparameters scherm en kunt u desgewenst de gegevens aanpassen.
  18-07-2001

  (terug naar inhoud)